Gå vidare till innehåll

Upp till 50 % rabatt denna vecka

  Fraktpolicy

  Fraktpolicy

  När beställningen har skickats kommer kunden att få ett bekräftelsemail med den respektive fakturan, det tilldelade skicknumret och en länk som låter dem spåra beställningen på transportörens webbplats. Kunden kan också få åtkomst till den här hyperlänken som de får via e-post. Genom alla medier kommer all information om den efterfrågade beställningen att lämnas.

  Fraktinformation kan ta upp till 48 timmar, räknat från det att bekräftelsen av skickningen mottas, för att uppdateras på transportörens webbplats utan att MaxiVita ansvarar för detta.

  Beställningar levereras måndag till fredag, med undantag för lokala eller nationella helgdagar, till den adress som kunden har angett vid beställningen.

   

  Leveransservice

  MaxiVita erbjuder flera reguljära leveransservice, som är föremål för transportörens egna procedurer, nämligen de uppgifter som krävs för att utföra tjänsten, modaliteterna, tidsramarna, kostnaderna och transportbegränsningarna som är förknippade med de specifika egenskaperna hos de beställningar som ska levereras, och mekanismerna för att validera mottagarens identitet eller den tredje part som representerar den. MaxiVita är inte ansvarig för några förändringar i transportörens tjänstevillkor, och är endast ansvarig för att säkerställa att de procedurer som följs av dessa för leveransprocessen överensstämmer med de villkor som gäller vid köptillfället. Specifika produktsegment kan motivera fastställandet av ett minimiköpvärde, som alltid kommer att anges i den sista etappen av beställningsprocessen.

  Innan beställning av frysprodukter görs måste kunden känna till de speciella transport- och hanteringsvillkoren för dessa, eftersom kylningen av dessa produkter garanteras genom distributionen av dem i termoboxar som innehåller torris inuti. Som exempel nämns följande säkerhetsåtgärder för transport och förpackning av frysprodukter: i) transporten ska ske i ett separat, isolerat utrymme från föraren; ii) lådan får inte lämnas kvar i fordonet under långa perioder; iii) lådan ska hållas utom räckhåll för barn; iv) lådan ska förvaras på ett ventilerat ställe; v) produkten ska förvaras i en lämplig och ventilerad behållare; vi) torris får aldrig användas eller förvaras i små utrymmen, källare eller lager med små dimensioner och utan ventilationssystem; vii) torris får endast hanteras med isolerande handskar eller lämpliga verktyg (t.ex. tångar); viii) förtäring av torris och/eller kontakt med huden är extremt farligt.

  Varning: leveranstiderna, räknat från den faktiska leveransdagen för beställningen, är endast riktlinjer och gäller endast när det inte finns några fysiska eller strukturella hinder (t.ex. felaktiga adresser eller händelser som inte är under kontroll, såsom strejker, förlust av anslutning, väder, etc.). Det finns också situationer med exceptionell ökning av antalet beställningar som kan uppstå under helgdagar eller under kampanjer, liksom andra tillfällen som hindrar normal leveransservice.

  Varning: Det är inte möjligt att välja en specifik leveranstid eftersom den är beroende av budets rutt på leveransdagen, som definieras av transporttjänsten.

  Felaktig eller ofullständig leveransadress kan leda till att ordern returneras till MaxiVita och kan medföra extra kostnader för kunden; därför rekommenderar vi att kunden alltid kontrollerar att leveransadressen som anges vid beställningen är korrekt och fullständig. När beställningen är registrerad är det inte möjligt att ändra leveransadressen eller faktureringsuppgifterna.

  Vidare är möjligheten att hämta upp beställningen i ett upphämtningsställe föremål för återgång till MaxiVita , om beställningen inte hämtas upp inom en period som inte är kortare än sju dagar, och som bestäms och meddelas direkt till kunden via SMS av den valda transportören.

  Varning: Oavsett vilket ska identifikationsuppgifterna för mottagaren skrivas ut på en etikett som placeras utanpå transportförpackningen. När det gäller personuppgifter för kunder rekommenderar vi att de förstörs eller raderas efter att beställningen har mottagits, för att undvika att dessa uppgifter kan konsulteras av tredje part efter att förpackningen har slängts på återvinningsstationer.

   

  Fraktkostnader

  Fraktkostnaderna beräknas automatiskt av systemet och kan bero på följande faktorer:

  - den verkliga eller volymmässiga vikten på beställningen (vilken som är störst);
  - beställningsvärdet*;
  - beställda produktsegment**;
  - leveransadress;
  - transportörernas avgifter, som uppdateras periodvis.

  Dessutom kommer fraktkostnaderna att uppdateras automatiskt när kunden lägger till artiklar i kundvagnen.

  Alla specifika köpvillkor kommer att anges tydligt i beställningsprocessen och omedelbart före bekräftelsen av respektive köp.

  ** Försäljning av frysvaror är föremål för ett minimiköp och kan vara föremål för betalning av fraktkostnaden för förpackningen vid beställningar med låg värde. Dessa specifika köpvillkor är tydligt identifierade i beställningsprocessen och omedelbart före bekräftelsen av respektive köp.

   

  Återbetalning av fraktkostnader

  Det finns tre situationer där frågan om återbetalning av fraktkostnaderna för beställningen kan ställas:

  i) Ingen leverans av beställningen på grund av orsaker som kan hänföras till MaxiVita eller transportören: kunden kommer att få återbetalt hela beloppet som han eller hon kan ha betalat i fraktkostnader. En anställd från avdelningen för återbetalningar och återbetalningar från kundtjänsten MaxiVita kommer att kontakta kunden för att bekräfta rätten till återbetalning av fraktkostnader och ge ytterligare förklaringar om detta.

  ii) Fel på den (de) skickade produkten (produkterna) eller skickande av defekt produkt (produkter): kunden kommer att få återbetalt hela beloppet som han eller hon kan ha betalat i fraktkostnader endast om felet eller defekten uppstår i alla skickade produkter. För mer information om detta ämne.

  Varning: återbetalningar kan göras med ursprunglig betalningsmetod eller med en återbetalningskupong. Valet att återbetala med återbetalningskupong beror på kundens uttryckliga vilja. I detta fall accepterar kunden att återbetalningskupongen har en giltighetstid på 12 månader från utfärdandedatumet, så efter detta datum kommer det inte att finnas någon återbetalning.

  Tillämpliga procedurer vid registrering av incidenter

  Om en förskottsbetalning* returneras till MaxiVita på grund av MaxiVita ansvar, kommer det att ske en återbetalning av det betalda beloppet för köpet, inklusive frakt- och returkostnader.

  Förskottsbetalningar är alla beställningar där betalningsmetoden inte är kontant.

  Kunden kan välja att få en återbetalning med ursprunglig betalningsmetod eller med en återbetalningskupong som kan användas i en framtida beställning. Kupongen har giltighet i 12 månader från skapandedatumet. Efter detta datum kommer det inte att finnas någon återbetalning av något slag. Om ursprungliga betalningen gjordes med Multibanco, om det är godkänt, kommer kunden att kontaktas för att tillhandahålla de nödvändiga bankuppgifterna för återbetalning.

  Om orsaken till misslyckad leverans och retur av beställningen är transportörens ansvar, oavsett vilken betalningsmetod som väljs, måste kunden lämna in en skriftlig reklamation som ska granskas av transportören. Alternativt, och alltid förutsatt att kunden uttryckligen samtycker, kan reklamationen som kunden lämnat in till MaxiVita skickas till transportören som stöd för incidenten som uppstått på grund av bristande leverans.

  Gratis Frakt

  Ta emot din beställning med garanterad och försäkrad leverans hem till dig

  Säker Shopping

  Vi använder samma datasäkerhet som de största nationella och internationella bankerna (SSL)

  Professionellt Stöd

  Vi har ett team av experter redo att hjälpa dig 24/7

  100% Återbetalning

  Om något kommer vi omedelbart att återbetala dina pengar.