Gå vidare till innehåll

Upp till 50 % rabatt denna vecka

  Servicevillkor

  • Domän

  Webbplatsen www.maxyvita.com ägs av Drop Lda. Alla rättigheter förbehållna. Alla priser inkluderar den gällande lagliga moms och är exklusiva för webbutiken. Drop Lda är inte ansvarig för eventuella fel som publiceras på webbplatsen.

  • Objekt och omfattning

  Dessa allmänna villkor för kontrakt och användning gäller för besökare till webbplatsen zeribest.com och för alla kommersiella transaktioner som görs via webbutiken Drop Lda.

  • Säkerhetsföreskrifter

  Drop Lda åtar sig att respektera alla användares personuppgifter på sin webbplats och åtar sig att skydda all personlig information som varje användare väljer att lägga där.

  Det kan finnas områden på webbplatsen som man kan komma åt utan att lämna personuppgifter. Om det är nödvändigt att samla in data för att leverera/tillhandahålla produkter/tjänster, eller om användaren väljer att lämna sina personuppgifter, kommer insamling och användning av dessa att följa de kriterier som anges i den gällande lagstiftningen om skydd av personuppgifter - Allmänna dataskyddsförordningen - för att garantera konfidentialitet och säkerhet för de personuppgifter som lämnas.

  Drop, Lda. förbehåller sig rätten, utan föregående meddelande, att ändra och uppdatera säkerhetsprocedurerna, alltid med full respekt för de berörda personernas rättigheter och styrda av ansvarsprincipen som anges i GDPR. Trots de ovan nämnda säkerhetsprocedurerna finns det risker med att använda internet, som Drop, Lda inte har kontroll över och som kräver ständig uppmärksamhet och omsorg från de berörda.

  • Databehandling

  Drop Lda är den ansvariga enheten för insamling och behandling av personuppgifter. De personuppgifter som användarna lämnar kommer att behandlas automatiskt och visas i Drop Ldas databaser.

  Drop Lda som ansvarig för behandlingen, liksom dess underleverantörer, kommer att ha tillgång till personuppgifterna, dessa senare endast i den kapaciteten och inom de gränser som kontrakterats. Underleverantörerna kommer endast att ha tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå de avsedda syftena.

  De personuppgifter som lämnas till Drop Lda kommer att användas uteslutande för kundhantering, inklusive profilering, och för marknadsförings- och reklamändamål. Behandlingen av data har följande lagliga grunder:

   • Uppfyllelse av ett avtal: försäljning av produkter, reparationsservice och leveransservice; eller
   • Berörd persons samtycke: kundregister, profilering och överföring av data till tredje part; eller
   • Lagstadgad skyldighet: fakturering.

  Om behandlingen av data baseras på berörd persons samtycke kan denne när som helst dra tillbaka det samtycke som tidigare lämnats, utan att detta påverkar lagligheten av den behandling som utförts fram till dess.

  Innehavaren kan när som helst begära att den skyddade datadelegaten utövar de lagligen föreskrivna rättigheterna, inklusive enligt GDPR och andra tillämpliga bestämmelser om skydd av personuppgifter, nämligen:

   • rätten att få tillgång;
   • rätten att rätta;
   • rätten att radera;
   • rätten till begränsning av behandlingen;
   • rätten att invända mot behandlingen;
   • rätten till dataportabilitet;
   • rätten att lämna in en anmälan till CNPD.

   

  • Produkter och priser

  Alla priser är försäljningspriser, i euro och inkluderar den gällande lagliga moms, och är dessutom exklusiva för webbutiken. Observera att det finns olika priser i våra fysiska butiker (inklusive priser, serviceavgifter, tillgänglighet, leveranstid och returpolicy), vänligen kontrollera dem i en av våra butiker.

  Drop Lda förbehåller sig rätten att när som helst ersätta eller ändra de tillgängliga produkterna, deras priser och de presenterade villkoren, med beaktande av de redan gjorda beställningarna.

  Reklamartiklar är begränsade till ett maximalt antal (1) enhet per kund och endast för slutkunder.

  Drop Lda gör allt för att se till att den presenterade informationen är fri från stavfel (i beskrivningar, egenskaper, värden och/eller bilder/foton av produkterna) och, när de uppstår och upptäcks, korrigerar dem omedelbart.

  • Beställa beställningar

  Du kan göra din beställning online på zeribest.com. Beställningar i Drop Lda-butiken kan göras dygnet runt, 7 dagar i veckan.

  Medan du surfar i butiken kan du lägga till i varukorgen genom att klicka på knappen "Köp". När du har valt produkterna kan du välja alternativet "Visa varukorg" för att slutföra köpet.

  Om produkten eller produkterna inte är tillgängliga, åtar sig Drop Lda att informera användaren och att återbetala de belopp som eventuellt har betalats inom en period på högst 30 (trettio) dagar från det att bristen på tillgänglighet upptäcktes.

  • Paketleverans

  Små beställningar (upp till 20 kg) levereras vanligtvis med post (lokalt postkontor) mellan 8.00 och 19.00 på vardagar, eller med transportörer för stora beställningar (över 20 kg), på morgonen mellan 8.00 och 19.00, 14:00 och eftermiddagen från 14:00 till 20:00, måndag till lördag.

  För beställningar som betalas med banköverföring, kreditkort, bankomat, MBnet, kommer leveranstiden i princip vara upp till 72 timmar och på vardagar från det att Drop Lda har mottagit och bekräftat beställningen, förutsatt att lagerförrådet inte tar slut, då ett alternativ leveranstid kommer att föreslås.

  Leveransen sker genom att någon som finns på den angivna adressen skriver under mottagandet och blir ansvarig för att leverera kunden. Om det inte finns någon på adressen kommer beställningen att stanna på stationen (lokalt postkontor) i området för den angivna adressen under 3 arbetsdagar, efter vilken den kommer att återvända till Drop Lda för beställningar som skickas med (lokalt postkontor). För övriga artiklar kommer de att återvända till Drop Lda. För beställningar som återvänder till Drop Lda kommer en ny leverans att planeras, vilket kommer att vara kundens ansvar.

  Betalningen kan göras vid bekräftelsen av beställningen via Multibanco, MBNet, MBWay, PayPal, kreditkort - VISA / MasterCard (föremål för bekräftelse) och banköverföring.

  • Garanti

  nº DL 67/2003, den 8 april, med modifieringar som införts av DL 84/2008, den 21 maj.

  Alla enheter täcks av en tvåårig prestandagaranti, med undantag för förbrukningsvaror, komponenter och tillbehör som har den aktuella garantin från tillverkarna. För att dra nytta av denna garanti måste kunden spara kvittot som bevis på köpet.

  Om den köpta produkten är defekt eller ineffektiv:
  Du kan meddela detta till Zeribest.coms kundtjänst och ange ditt beställningsnummer och beskrivning av felaktigheten. Retur- eller hämtningskostnader under garantiperioden står Drop, Lda för.

  När produkten har mottagits från leverantören utför vi en teknisk undersökning och om det finns någon brist ska produkten repareras eller bytas ut.

  Om teknisk undersökning visar tecken på olämplig användning och/eller något problem som kan ha orsakat felaktigheten på produkten (t.ex. fall, fukt etc.) kommer du att kontaktas.

  • Skador under leverans

  Små artiklar (upp till 20 kg), vanligen levererade med post (lokal post):
  Kontrollera förpackningens skick vid leverans.

  Om det finns några avvikelser (skadad, våt, trasig låda, etc.) ska du AVVISA beställningen (utan att öppna den).

  Om du bestämmer dig för att acceptera beställningen måste du begära leveransförsändelsen från budet och kontrollera vad som syns visuellt i förpackningen och också skriva "reservation för leverans, förbehållen för kontroll"..

  Stora artiklar (> 20 kg), vanligtvis levererade av transportörer:
  BEGÄR alltid att de packar upp artiklarna.

  Kontrollera om artiklarna har någon synlig yttre eller inre skada. Om det är så, acceptera INTE dem.

  Kontrollera att artiklarna har alla delar eller komponenter. Om inte, acceptera INTE dem.

  Om artikeln inte är i perfekt skick måste du avvisa den vid leveransen.

  Vid hämtning
  När du hämtar den, kontrollera förpackningens skick. Om det finns några avvikelser (skadad, våt, trasig låda, ...), måste du avvisa beställningen (i det här fallet, utan att öppna den).

  BEGÄR alltid att de packar upp artikeln: om det är en TV/LED, be dem att slå på den..

  Om artikeln inte är i perfekt skick måste du avvisa den vid hämtningen.

   

  • Uppsägning av avtalet

  Om artikeln inte uppfyller vad som anges i avtalet har köparen rätt att säga upp avtalet.

  Kunden har, enligt tillämplig lag, rätt att häva avtalet (utan ersättning och utan att behöva ange skäl), som ska utövas via e-post, brev eller telefon till zeribest.coms kundtjänst inom 14 dagar efter att ha mottagit beställningen (artikel 10, nr 1 i DL 24/2014, den 14 februari).

  Artiklarna ska returneras inom 14 dagar efter att ha meddelande om uppsägningen av avtalet och bifogas den ursprungliga fakturan (artikel 13, nr 1 i DL 24/2014, den 14 februari).

  Transportkostnaderna för de returnerade artiklarna står kunden för, förutom när de på grund av sin natur eller storlek inte kan returneras med post (artikel 13, nr 2 i DL 24/2014, den 14 februari).

  Retur och byte av artiklar måste uppfylla följande villkor:

   • Retur av artiklar och tillbehör i gott skick, med fullständig originalförpackning och med de respektive fakturorna;
   • CDs, DVDs och programvara i plastförpackningar med original IGAC-etikett;
   • Hushållsapparater för personligt bruk (rakapparater, epilatorer, tandborstar ...) i originalförpackningen förseglad, förutom bristande överensstämmelse;

  Drop, Lda. accepterar inte retur eller byte av dessa artiklar efter att de har använts.

  Efter att ha kontaktat zeribest.coms kundtjänst och fått instruktioner om retur, kan du skicka artikeln försiktigt förpackad, med originalförpackningen, till den adress som vi anger.

  Alla artiklar kontrolleras vid ankomsten till vår tjänst och endast de som uppfyller returvillkoren accepteras för byte eller retur.

  Om du väljer att få tillbaka beloppet, informerar vi dig:
  Återbetalningar görs med samma metod som betalningen gjordes. Om betalning sker via bankomat eller banköverföring.

  Om du har fått skadade eller tekniska problem med artiklar, tar Drop, Lda. hand om byte eller återbetalning utan någon kostnad för kunden.

  Återbetalningen sker endast efter teknisk kontroll av produktens skick, inom en maximal period på 14 dagar från det att beställningen mottogs av vår leverantör.

  Drop, Lda. förbehåller sig rätten att inte acceptera artiklar som inte uppfyller dessa villkor.

  • Konfliktlösning

  Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 kan du använda ODR-RLL-plattformen 

  • Slutliga bestämmelser

  Drop, Lda. kan skicka kunden information om nya produkter, erbjudanden eller andra som är av intresse för kunder av Online-butiken.

  För kommentarer eller frågor, kontakta vår kundtjänst via webbplatsen maxyvita.com (måndag till lördag: 10 am till 8 pm) eller via e-post info@maxyvita.com

  Gratis Frakt

  Ta emot din beställning med garanterad och försäkrad leverans hem till dig

  Säker Shopping

  Vi använder samma datasäkerhet som de största nationella och internationella bankerna (SSL)

  Professionellt Stöd

  Vi har ett team av experter redo att hjälpa dig 24/7

  100% Återbetalning

  Om något kommer vi omedelbart att återbetala dina pengar.